Chung cư Skyline Hoàng Cầu là một Quần thể xây cất xanh khoác chiếc áo lịch lãm mang tinh thần Tân cổ truyền với tiện lợi thực sự cao cấp và hoành tráng – một chuẩn mực cao cấp của môi trường sống tiến bộ sống Viet Nam. toàn diện tích Tòa nhà Skyline